fbpx Skip to main content

Op zoek naar een ervaren  bestuursrechtjurist?

Juridische vragen horen bij het hedendaagse leven. Zo nu en dan krijgt iedereen er mee te maken, als particulier of ondernemer. Het is dan prettig als u een betrouwbare partner heeft die u om advies kunt vragen.

ABFIAD is er voor u, wij luisteren naar u en proberen uw juridische vraagstukken zo goed mogelijk te beantwoorden.

Het bestuursrecht legt vast wat openbare bestuursorganen mogen doen. Het is het tegenovergestelde van privaatrecht waarin is vastgelegd wat burgers niet mogen doen. Bestuursorganen daarentegen mogen pas handelingen uitvoeren wanneer het hen is toegestaan door een wet die onder het bestuursrecht valt. Het bestuursrecht regelt zo de verhouding tussen burgers en bestuursorganen. In de praktijk zijn dit de rechtsbetrekkingen tussen burgers en bedrijven aan de kant, en overheidsorganen en burgers anderzijds, en ook de regelingen tussen de verschillende overheidsinstanties onderling. Het bestuursrecht bouwt zo waarborgen in het rechtssysteem voor het optreden van openbare bestuursorganen naar hun burgers.

Het bestuursrecht is zo omvattend dat gewone burgers er vaak mee te maken krijgen. Onder het bestuursrecht valt onder meer milieurecht, vreemdelingenrecht, verkeershandhaving, het maken van bestemmingsplannen, belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht, enzovoort. Heb je een vergunning nodig, of wordt jou een dwangsom gestuurd, dan heb je rechtstreeks te maken met bestuursrecht. Kom je in aanraking met openbaar bestuursorganisaties, dan heb je naast plichten ook rechten. Je hebt het recht om door de overheidsinstantie tijdig en op juister wijze geïnformeerd te worden.

Waar wij u bij kunnen ondersteunen

 • Letselschade
 • Dreigend ontslag
 • Openstaande vorderingen
 • Achterstallig onderhoud
 • Conflict met verhuurder
 • Consumentenkoop
 • Aanzegplicht  werkgever

Heeft u vragen en wilt u direct in contact komen met onze juridische afdeling? Bel dan naar ons kantoor of mail naar legal@abfiad.nl.

Neem contact op

De zekerheden van een gecertificeerd kantoor

 • Kwaliteit van dienstverlening en advies

 • Up-to-date kennis van zaken

 • Laagdrempelig en oplossingsgericht

 • Garantie en zekerheid

 • Klaar voor de toekomst

Onze keurmerken

× Hoe kan ik je helpen?